Vägledande samtal - Klassisk

Dessa samtal kan liknas vid klassiska kuratorssamtal där jag arbetar utifrån en Psykodynamisk grund och med ett Lösningsfokuserat synsätt, vilket kortfattat innebär att vi tittar närmare på vad du varit med om tidigare, hur detta har påverkat dig och vad du nu önskar läka eller förändra. Vi lyfter fram vad din önskan och mål är gällande din hälsa och livssituation och undersöker vägar för att närma sig dessa.


Här är det även välkommet att ta upp de Själsliga och Andliga delarna i ditt liv, samt att utforska tankesättet kring Attraktionslagen om så önskas. Det är min erfarenhet att dessa delar oftast inte inkluderas inom den traditionella vården och i kontakt med kuratorer, psykologer och terapeuter, vilket jag märker att många saknar.


Under 15 års tid har jag arbetat som Socionom, framförallt som Kurator, Ungdoms- och Familjebehandlare, och har därigenom en gedigen erfarenhet av Råd-, Stöd- och Behandlande samtal. Här kan du känna dig trygg i att få ett respekfullt och professionellt bemötande.


Du är välkommen till mig både som ungdom och vuxen och det går bra att komma både som par och familj om så önskas.


Ett samtalstillfälle är 1 timme långt och om ni kommer som par eller familj så ses vi i 1,5 timme per tillfälle så att alla känner att de hinner komma till tals.


Jag har tystnadsplikt vid samtliga behandlingar och samtal. Jag för ingen journal, men skriver minnesanteckningar som jag spar under den period vi ses.


Varmt välkomna!


Pris:

Vägledande samtal Klassisk - 60 min - 750 kr

Vägledande samtal Klassisk - Par eller Familj - 90 min - 900 kr