Gruppsamtal - Tema

Att träffas i en grupp med andra personer som har liknande erfarenheter som en själv kan vara väldigt givande och bidra både till bearbetning och läkning, samt inge hopp och energi.


Varje grupp har ett eget Tema som vi samtalar utifrån, vilket t.ex. kan vara:

  • Utbrändhet/Stresshantering
  • Sorg
  • Anhöriggrupp för dig som mist någon närstående i suicid.

Jag tar gärna emot förslag på ytterligare teman som du önskar att jag startar upp en grupp med! 


Gruppen leds och guidas framåt av mig men gruppmedlemmarnas personliga samtal och delgivande av egna erfarenheter är minst lika viktigt och värdefullt för processen.


Vi skapar en trygg atmosfär där alla kan känna sig välkomna.


Förutom samtalen om gruppens tema så provar vi även på enklare Avslappnings- och Meditationsövningar, som du sedan själv kan utföra hemma. Ingen förkunskap krävs. Utifrån vad gruppen är intresserad av så finns även möjligheten att vi tar upp ämnen som själen, andlighet, attraktionslagen, Reiki etc.


Vi träffas med gruppen vid 5 tillfällen under 2 timmar vardera. Fika ingår.


Innan gruppen startar upp ingår ett enskilt samtal på 30 min där vi kortfattat går igenom din livssituation och dina önskemål och förväntningar på att delta i gruppsamtalen.


Gruppen består av minst tre och max sju deltagare.


Det som sägs inom gruppen stannar här.


Jag som leder gruppen är utbildad Socionom med 15 års erfarenhet avbåde enskilda samtal och gruppsamtal.


Varmt välkommen!


Pris:

Gruppsamtal utifrån aktuellt tema - 5 grupptillfällen á 2h + 30 min enskilt samtal - 1.600 kr


Anmälan sker via mail: sara@nordic-spirit.se eller via meddelanderutan på denna sida. 


Vi startar upp så snart vi fått ihop en grupp på minst tre deltagare.


Aktuella Grupper


  • Här kommer snart kommande grupper att publiceras. 

Intresseanmälan till Gruppsamtal